Bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer :

Formand: Helle Friberg

Sekretær: Hanne Gilling

Kasserer: Rolf Leeberg

Medlemmer: Elin Sundgaard, Suzanne Ringsted

Suppleanter: Ingrid Christensen, Mona Lise Jensen

 

Revisor/-suppleant: Carsten Andersen/ Marianne Holo

Tovholder Kor 72, nøglebestyrer: Helle Friberg

Lokaler, hjemmeside, mv: Hanne Gilling

PR, plakater, historisk arkiv: Hanne Gilling, Suzanne Ringsted, Sven Lindahl

Webmaster: Peder Andreasen

Fundraiser: Suzanne Ringsted, Annelie Hansen og Rolf