Vores historie

Korets historie i anledning af 40 års jubilæet 2019 - skrevet af Svend Kramp (klik på det blå)

 

Tidligere historisk rids af korets mangeårige formand, Lise Nielsen:

Händels "Messias" blev opført af Bornholmske Musikamatører med et til formålet sammenstykket ad-hoc kor i dec. '78 og jan. '79. Bagefter var der en hel del, der gerne ville fortsætte med at synge i kor. Bent Mortensen, som var musiklærer på Rønne Statsskole, fik dannet et kor; første øvegang var 25. januar 1979, og det blev - ud over Bornholmske Musikamatørers Kor - også spøgefuldt kaldet "Bent Mortensens Kor" - BMK.

I begyndelsen var koret rent administrativt en underafdeling af Bornholmske Musikamatører, men 7. maj 1987 (stiftende generalforsamling) "løsrev" vi os fra Bornholmske Musikamatører, idet vi blev en selvstændig forening med egne vedtægter.

Korets 10-års jubilæum i 1989 (og operaens 300-års do.) blev fejret med en koncertopførelse af "Dido and Aeneas", så det var derfor meget passende, at vores 20 år som selvstændig forening - vores "fødselsdag" - blev fejret med netop dette værk. Mange af korsangerne i dag er "gengangere" fra dengang.

Koret har skiftet dirigent nogle gange: Bent Mortensen holdt en pause i efteråret '89 på grund af et uheld med en brækket arm; Kenn Therkelsen blev så deledirigent og overtog os efteråret '90, da Bent forlod øen. Men på grund af efteruddannelse valgte han at stoppe med forårssæsonen '96 og Hans Peter Birk Hansen tog fat til efteråret. Ham beholdt vi til og med forårssæsonen 2002, hvor han ønskede at stoppe som dirigent - vi fik så Charlotte Dyrby Johansen, som var musiklærer på Gymnasiet.

25 års jubilæumskoncerten "Greatest Hits" i 2004 på Rønne Theater blev til på basis af alle de sange/værker, vi havde været gladest ved at synge, tidsmæssigt lige fra Händels "Messias" til John Høybyes "Spring Morning". Men efter jubilæet ville Charlotte holde op, hun var på vej væk fra øen! Hun hjalp os med at skaffe en ny dirigent: Sct. Nicolai Kirkes nye organist, Kevin Duggan. Efter en forsøgssæson besluttede han sig for at beholde os - og det har vi ikke haft grund til at fortryde!

Under hans direktion har vi udviklet os i et omfang, vi næppe havde turdet håbe på: store værker som Puccinis ungdomsværk "Messa di Gloria" og Brittens "Saint Nicolas"; Kevins egen "Kontakion for Bornholm" i anledning af 60-års jubilæet for russernes afrejse fra Bornholm 1946 for ikke at tale om, at vi i foråret 2007 som nævnt opførte Purcells opera "Dido and Aeneas" i en meget minimalistisk opsætning (udenadslære i den størrelsesorden var noget helt nyt for koret!). Som en af sangerne engang sagde "Det er værkerne, man husker, når alt andet er glemt!" I foråret 2008 stod repertoiret på en perlerække af musikalske eksperimenter, hovedsagelig takket være "Sangens år 2008": Bededagsaften i Musikhuzet (med te og varme hveder) - deltagelse i en korfestival for skandinaviske kor i Kr. Himmelfartsferien (optræden dels i Sct. Nicolai kirke i Rønne dels på Hammershus) - for ikke at tale om vores første udenøs turné midt i maj, der gik til Svendborg som genvisit hos Septimuskoret, som vi havde kortræf med for to år siden sammen med NotaBene fra Holte sluttende med fællessangsaften i Holkadalen (i samarbejde med Gudhjem Turistforening) torsdag 22. maj. Efterårssæsonen 2008 står på Rossinis "Petite Messe Solennelle" - med de herostratisk berømte "14 sider amen".

Lise Nielsen